ĐẶT VÉ

Vào cổng


  Người lớn: 50.000 VND

  Trẻ em: 30.000 VND

 

Tour thăm làng


Người lớn: 0.000 vnd/người ~ 0 usd/người
Trẻ em dưới 12 tuổi: 0.000 VND/người ~ 0 usd/người

 

Một ngày làm nghệ nhân


Giá vé: 30.000 VND

 

* Miễn phí người tàn tật, cao dưới 1,2m

GIỜ MỞ CỬA

8h -> 17h30   Tất cả các ngày trong tuần.

 

Vé:
Tên:
 
Tuổi:   Số lượng:
         
        Đặt
   
Tên/Công ty:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Ngày:
September 24, 2013  
Thông tin:
 
Huỷ
Đặt