[ 09/01/2014 3:49:08 ]
Công đoạn cuối cho hai khối chính

Tiến độ xây dựng Dự Án Công viên Đất Nung Thanh Hà gần xong hai khối chính. Hai khối chính của Dự Án đã xong phần trang trí. vật liệu trang trí xuyên suốt là gạch và ngói lợp Thanh Hà. Tạo một màu sắc riêng và tự nhiên cho Công Viên.


Khối bảo tàng


Các mô hình thu nhỏ

 
gomthanhha