SELECT des FROM `gomthanhha_gallery_cat` WHERE `id_gallery`='18' LIMIT 1
Chào mừng các bạn nhỏ đến vui cùng đất sét, mặt nạ và sắc màu nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1-6.